Politika dostupna svima, svugdje

Croatian English


Dobrodošli na portal Sjednica Gradskih Vijeća

Prijenos sjednica uživo! 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice počinje u 16 h, utorak 26.11.2019.

Grad Koprivnica, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos uživo! 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - srijeda 10 h, 27.11.2019.

Grad Labin, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos uživo iz gradske vijećnice

Grad Otočac, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos 24. sjednice Gradskog vijeća uživo održat će se 05. studenog (utorak) 2019. godine, s početkom u 14.00 sati.

Grad Cres, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos sjednica uživo! 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca održati će se 03. prosinca 2019. godine (utorak) s početkom rada u 18,00 sati.

Grad Križevci, Sjednica Gradskog vijeća