Politika dostupna svima, svugdje

Croatian English


Dobrodošli na portal Sjednica Gradskih Vijeća

Prijenos sjednica uživo! 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice počinje u 16 h, utorak 17.12.2019.

Grad Koprivnica, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos uživo! 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Labina - četvrtak 10 h, 19.12.2019.

Grad Labin, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos uživo iz gradske vijećnice

Grad Otočac, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos 26. sjednice Gradskog vijeća uživo održat će se 23. siječnja (četvrtak) 2020. godine, s početkom u 14.00 sati.

Grad Cres, Sjednica Gradskog vijeća

Prijenos sjednica uživo! 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca održati će se 13. veljače 2020. godine (četvrtak) s početkom rada u 18,00 sati.

Grad Križevci, Sjednica Gradskog vijeća